En god mal er en god start!

En helhetlig presentasjon gjør at publikum lettere kan konsentrere seg om innhold og budskap.

I en organisasjon med mange ansatte, er presentasjonsmaler viktige. En sikrer at varemerket fremstilles på én måte. Samtidig er det tidsbesparende.

En god og profesjonell mal bør inneholde en «master», definert fargepalett, riktige skrifttyper, og god layout på de enkelte sidene. Alt dette må være enkelt å bruke.

Malens fargepalett:

Fargetemaene må settes opp slik at de automatisk virker riktig. Vi kan også sette opp den riktige fargepaletten iht. bedriftens profil, slik at den fungerer korrekt sammen med malen.

Malens innstillinger:

Vi kan lage og definere spesifikke innstillinger, som hvor elementene på en side plasseres, hva slags kulepunkt som skal brukes, utskiftbare bakgrunnsbilder, fotnoter, og mye mer.

Malens sidelayout:

Applikasjonene kommer med gitte sett av standard sidelayouts, som kan justeres for å stemme overens med bedriftens profil. Dersom det er behov kan vi lage flere sidelayouts, som f.eks. sider med flere tekstblokker, eller flere bilder, sider for agenda, sitater, kontaktinformasjon, og mange fler.

Malens grafer:

Applikasjonene kommer med mange forhåndsdefinerte varianter av grafer og diagrammer. Også disse bør settes opp med korrekte farger og andre innstillinger for organisasjonen, og lagres lokalt.

Veiledning:

For at presentasjonen skal være lettere å lage, kan vi legge inn veiledning i hvordan de skal bruke hver enkelt side og elementene på siden.

Brukerhåndbok og eksempelsider:

Som dokumentasjon for brukerne kan vi lage en liten håndbok som viser hvordan malene skal brukes, med tips om justeringer, effekter og hvordan dere kan lage dynamiske og slagkraftige presentasjoner basert på den nye malen.

… i tillegg følger det selvsagt med en beskrivelse av hvordan man installerer malene og hvor temafilene skal plasseres.

Hvorfor velge oss?

Vi tar oss av utforming av presentasjonen, slik at du kan fokusere på fremføring av budskapet.

  • Raske og  pålitelige
  • Erfarne og kunnskapsrike
  • Profesjonelle og vennlige

Poenget er:

Vi hjelper våre klienter
- fra idéen er unnfanget
til presentasjonen er klar.

Kontakt oss:

info@poengeter.no