Hvordan får du publikum til å huske mer?

Hvordan får du publikum til å huske mer?

Alle husker informasjon på forskjellige måter. Det finnes ikke én regel for hva som virker best for alle, men det er generell enighet om at voksne husker mest av informasjon om man både ser, hører og gjør noe. Forskning viser at voksne husker omtrent 10% av det de...